©2014-2019, HỘI CHỮ THẬP ĐỎ NINH BÌNH
Địa chỉ: TP. Ninh Bình
Ðiện thoại:0299.xxx.xxx- Fax: 0299.xxx.xxx
Email: